Βασικές προδιαγραφές και Πρότυπα για προστασία της αναπνοής – EN Standards, για τις αναπνευστικές μάσκες

Πρότυπα για προστασία της αναπνοής – EN Standards

Τα Πρότυπα για προστασία της αναπνοής – EN Standards, καθορίζουν την πιστοποίηση των αντίστοιχων Μέσων Ατομικής Προστασίας. Αυτά τα Μέσα Ατομικής Προστασίας χρησιμεύουν στην προστασία του χρήστη από επικίνδυνες ουσίες που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα του χώρου εργασίας του με την μορφή στερεών ή υγρών αεροζόλ ή αερίων, αναθυμιάσεων ή ατμών.

Ο χρήστης του μέσου προστασίας των αναπνευστικών οδών αφενός θα πρέπει να γνωρίζει το είδος και την φύση των κινδύνων (σύνθεση και συγκέντρωση των τοξικών ουσιών) στην ατμόσφαιρα του χώρου όπου θα εργαστεί και αφετέρου την απόδοση και τα όρια του προστατευτικού μέσου. Είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος κατά τον οποίο θα πρέπει  να διασφαλίζεται η προστασία καθώς και η σωματική φόρτιση (ρυθμός αναπνοής) του χρήστη ώστε να επιλεγεί η αναπνευστική συσκευή που θα έχει την προσαρμοσμένη αυτονομία.

Κάθε τοξική ουσία έχει ένα όριο συγκέντρωσης στον αέρα που δεν πρέπει να υπερβαίνεται χωρίς χρήση αναπνευστικής προστατευτικής συσκευής. Το όριο αυτό εκφραζόμενο σε mg/m3 ή ppm (μέρος ανά εκατομμύριο) ονομάζεται Μέση Τιμή Έκθεσης (ΜΤΕ) και είναι η μέση συγκέντρωση η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνεται κατά τη διάρκεια έκθεσης 8 ωρών.

Συνοπτικά,  για να επιλεχθεί η κατάλληλη συσκευή αναπνευστικής προστασίας  πρέπει να:

  • Προσδιοριστεί ο τύπος του κινδύνου: σκόνες, καπνοί, κλπ.
  • Προσδιοριστεί το τοξικό προϊόν.
  • Εντοπιστεί και καταγραφεί η τοξικότητα (συγκέντρωση).
  • Συγκριθεί με την Μέση Τιμή Έκθεσης ΤΕ/ΟΤΕ.
  • Επιλεχθεί ο τύπος του φίλτρου (πχ. Ρ1, Ρ2, Ρ3).

Κατά την παραπάνω διαδικασία πρέπει να ληφθεί υπόψη το περιβάλλον στο οποίο γίνεται η εργασία (υγρασία, θερμοκρασία, κλπ).

Βαθμός Προστασίας Μασκών

Risk – ΠροστασίαΜέτρο Προστασίας
High – ΥψηλήN95 ή FFP2 μάσκα με βαλβίδα φίλτρου
Medium  –   Μεσαία.        N95 ή FFP2 μάσκα
Low – ΧαμηλήΧειρουργική μάσκα

Η χειρουργική μάσκα προσφέρει 100% προστασία;

Σύμφωνα με έρευνες του Κέντρου Ελέγχου και Προστασίας Ασθενειών, η μάσκα δεν παρέχει 100% προστασία από τη γρίπη και τις ιώσεις. Αρχικά γιατί ο σχεδιασμός της δεν είναι τέτοιος ώστε να μιλάμε για ένα αεροστεγές προϊόν. Στη συνέχεια- και πιο σημαντικό- η χειρουργική μάσκα προλαμβάνει τις μολύνσεις όταν φοριέται σωστά και όταν τηρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις κατά την εφαρμογή της.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι φοράμε τη μάσκα με καθαρά, φρεσκοπλυμένα χέρια. Καλύπτουμε με τη μάσκα μας μύτη και στόμα, ενώ περνάμε τα λαστιχάκια στα αυτιά μας. Η μάσκα φοριέται μεν για 24 ώρες, αλλά ιδανικά χρειάζεται τακτική αλλαγή (μία προσέγγιση όχι και τόσο ρεαλιστική).

Πιστοποιητικό Μασκών που παρέχει η εταρεία μας

Προστατευτική Μάσκα 3ply